Har du byttet eller solgt bil?

 • Byttet bil: Flytt brikken over i den nye bilen og endre bilnummer på avtalen.

 • Solgt bil: Skal du ikke ha ny bil, ta ut brikken og fjern bilnummer på avtalen. Brikken kan leveres hos en av våre forhandlere (servicepunkt).

Dette for å unngå at du blir belastet for passreinger foretatt av ny bileier.

 

Tysk og engelsk flaggFor information in English or German, please see www.autopass.no

 

 

Har du mottatt faktura på kr 2100,- fra Nye Kristiansand Bompengeselskap AS, må denne betales dersom du fortsatt vil ha avtale.

Ønsker du ikke AutoPASS-avtale, og har brikke fra Nye Kristiansand Bompengeselskap AS (begynner med L:37), må du returnere brikken.

 

 

Nye takster i Bomringen i Kristiansand fra 16.09.2013 kl 1200:

Nye takster - rushtid

 

20% rabatt gjelder alle dager, hele døgnet.


Timesregel: Med AutoPASS-avtale betales det kun en gang per bil ved flere passeringer i bomringen i Kristiansand innenfor en tidsperiode på en time.

 

Passeringstak: Med Autopass-avtale betales det maksimalt for 50 passeringer per bil, per kalendermåned i bomringen i Kristiansand.

 

Innkreving av bompenger baseres på automatiske bomstasjoner. Trafikantene skal passere bomstasjonene uten å stoppe.

 

 

Tidsdifferensierte bomsatser i Kristiansand fra 16.09.2013

19.06.2013

19.08.2013

 

 

 

Bomringen i Kristiansand har følgende fem bomstasjoner:

 

 • E18 Bjørndalssletta
 • E39 Vesterveien
 • Rv.9 Grim
 • Prestheia
 • Sødal

 

AutoPASS-avtale kan tegnes på www.nyekrsbom.no eller ved en servicestasjon:

 • ESSO Vågsbygd
 • ESSO Krossen
 • ESSO Parko
 • Shell Fidjane Øst
 • Shell Fidjane Vest
 • Shell Gartnerløkka
 • Shell Vige

 

Firma (med organisasjonsnummer) kan tegne avtale med etterskuddsvis fakturering. Denne avtalen gir 20% rabatt på passeringer i bomringen i Kristiansand, og passeringene etterskuddsfaktureres månedlig. Det må innbetales depositum.

 

Det gis 10% rabatt for passeringer i bomringen i Kristiansand, for kunder med gyldig AutoPASS-avtale fra andre bompengeselskap.

 

Passering av bomstasjonene uten AutoPASS-avtale gir ikke rabatt.

 

Betaling for passering uten AutoPASS-avtale

Har du foretatt passeringer uten AutoPASS-brikke eller uten gyldig AutoPASS-avtale, får du automatisk faktura for passeringene i posten.

 

Trafikanter kan også betale for passeringer:

- på en servicestajon innen tre virkedager etter passering.

- på www.nyekrsbom.no innen 14 dager etter passering

 

Fritaksordninger

Følgende kjøretøykategorier er fritatt avgift:

Syklende og gående, passasjerer i alle typer kjøretøy, uniformerte utrykningskjøretøy*, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*, elektriske biler og hydrogenbiler med drivstoffkode 5 i vognkortet*, kollektivtransport i rute*, forflytningshemmede*, mopeder og motorsykler, kjøretøy i merket begravelsesfølge (ved henvendelse til bompengeselskapet)

* Kjøretøy som skal ha fritak må ha AutoPASS-avtale og AutoPASS-brikke.

 

Eventuelle spørsmål om innkrevingen kan rettes til

Nye Kristiansand Bompengeselskap AS v/ Agder Bomdrift AS på tlf: 815 20333NKRS BOMBILDE

Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1 inneholder blant annet utbygging av rv. 456 Kolsdalen - Lumberkrysset (Vågsbygdveien), myk pakke og tiltak langs rv.41/451 Timenes-Kjevik.

Finansieringen av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1 er basert på brukerfinansiering (bompenger) og fylkeskommunale midler fra Aust-Agder og Vest-Agder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innføring av tidsdifferensierte bompengetakster i Kristiansand fra 16.09.2013
Innføring av tidsdifferensierte bompengetakster i Kristiansand
Tidsdifferensierte bomsatser i Kristiansand
Pressemelding
Faktura pr. e-post
Faktura pr. e-post
Nytt servicepunkt
Nytt servicepunkt: Shell Vige
Nytt utstyr i bomringen i Kristiansand
Nytt utstyr