Bomringen i Kristiansand har følgende fem bomstasjoner:

  • E18 Bjørndalssletta

  • E39 Vesterveien

  • Rv.9 Grim

  • Prestheia

  • Sødal

For kart over anlegget, se www.autopass.no

AutoPASS-avtale kan tegnes på www.nyekrsbom.no

 

Firma (med organisasjonsnummer) kan tegne avtale med etterskuddsvis fakturering. Denne avtalen gir 20% rabatt på passeringer i bomringen i Kristiansand, og passeringene etterskuddsfaktureres månedlig. Det må innbetales depositum.

 

Det gis 10% rabatt for passeringer i bomringen i Kristiansand, for kunder med gyldig AutoPASS-avtale fra andre bompengeselskap.

 

Passering av bomstasjonene uten AutoPASS-avtale gir ikke rabatt.

 

Betaling for passering uten AutoPASS-avtale

Har du foretatt passeringer uten AutoPASS-brikke eller uten gyldig AutoPASS-avtale, får du automatisk faktura for passeringene i posten.

 

 

Fritaksordninger

Følgende kjøretøykategorier er fritatt avgift:

Syklende og gående, passasjerer i alle typer kjøretøy, uniformerte utrykningskjøretøy*, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*, elektriske biler og hydrogenbiler med drivstoffkode 5 i vognkortet*, kollektivtransport i rute*, forflytningshemmede*, mopeder og motorsykler, kjøretøy i merket begravelsesfølge (ved henvendelse til bompengeselskapet)

* Kjøretøy som skal ha fritak må ha AutoPASS-avtale og AutoPASS-brikke.

 

Eventuelle spørsmål om innkrevingen kan rettes til

Nye Kristiansand Bompengeselskap AS v/ Agder Bomdrift AS på tlf: 815 20333NKRS BOMBILDE

Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1 inneholder blant annet utbygging av rv. 456 Kolsdalen - Lumberkrysset (Vågsbygdveien), myk pakke og tiltak langs rv.41/451 Timenes-Kjevik.

Finansieringen av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1 er basert på brukerfinansiering (bompenger) og fylkeskommunale midler fra Aust-Agder og Vest-Agder.

Ny selvbetjeningsløsning (Min side) for AutoPASS-kunder fra 26.02.2018
Statens vegvesen og bompengeselskapene har videreutviklet selvbetjeningsløsningen Min side. Fra 26. februar kan du gå inn på www.autopass.no eller nettsiden til ditt bompengeselskap.
Nye AutoPASS-avtalebetingelser
Nye AutoPASS-avtalebetingelser fra 1. januar 2018
Lansering av ny MIN SIDE er utsatt
Eksisterende MIN SIDE beholdes frem til ny Min side er klar for lansering. Tidspunkt for ny lansering er ikke fastsatt enda.