Bomringen i Kristiansand har følgende fem bomstasjoner:

  • E18 Bjørndalssletta

  • E39 Vesterveien

  • Rv.9 Grim

  • Prestheia

  • Sødal

For kart over anlegget, se www.autopass.no

AutoPASS-avtale kan tegnes på www.nyekrsbom.no

 

Firma (med organisasjonsnummer) kan tegne avtale med etterskuddsvis fakturering. Denne avtalen gir 20% rabatt på passeringer i bomringen i Kristiansand, og passeringene etterskuddsfaktureres månedlig. Det må innbetales depositum.

 

Det gis 10% rabatt for passeringer i bomringen i Kristiansand, for kunder med gyldig AutoPASS-avtale fra andre bompengeselskap.

 

Passering av bomstasjonene uten AutoPASS-avtale gir ikke rabatt.

 

Betaling for passering uten AutoPASS-avtale

Har du foretatt passeringer uten AutoPASS-brikke eller uten gyldig AutoPASS-avtale, får du automatisk faktura for passeringene i posten.

 

 

Fritaksordninger

Følgende kjøretøykategorier er fritatt avgift:

Syklende og gående, passasjerer i alle typer kjøretøy, uniformerte utrykningskjøretøy*, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*, elektriske biler og hydrogenbiler med drivstoffkode 5 i vognkortet*, kollektivtransport i rute*, forflytningshemmede*, mopeder og motorsykler, kjøretøy i merket begravelsesfølge (ved henvendelse til bompengeselskapet)

* Kjøretøy som skal ha fritak må ha AutoPASS-avtale og AutoPASS-brikke.

 

Eventuelle spørsmål om innkrevingen kan rettes til

Ferde AS - Bomringen i Kristiansand på tlf: 38 60 12 03.NKRS BOMBILDE

Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1 inneholder blant annet utbygging av rv. 456 Kolsdalen - Lumberkrysset (Vågsbygdveien), myk pakke og tiltak langs rv.41/451 Timenes-Kjevik.

Finansieringen av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1 er basert på brukerfinansiering (bompenger) og fylkeskommunale midler fra Aust-Agder og Vest-Agder.

Nye AutoPASS-avtalebetingelser
Fra 15.01.2019 endres avtalebetingelsene for AutoPASS-avtaler.
Nye Kristiansand Bompengeselskap AS er innfusjonert i Ferde AS
Alle kundehenvendelser skal fremdeles rettes til Ferdes avdeling i Kristiansand (tidligere Agder Bomdrift).
Brev til kunder
Se brevet som er sendt ut til alle kunder i Nye Kristiansand Bompengeselskap AS, angående endringer i takst- og rabattstruktur fra 1. mail 2018
Endring i takst- og rabattstruktur 1. mai 2018
Takst- og rabattstrukturen for bomringen i Kristiansand justeres 01.05.2018 kl 00.00
Ny selvbetjeningsløsning (Min side) for AutoPASS-kunder fra 26.02.2018
Statens vegvesen og bompengeselskapene har videreutviklet selvbetjeningsløsningen Min side. Fra 26. februar kan du gå inn på www.autopass.no eller nettsiden til ditt bompengeselskap.
Nye AutoPASS-avtalebetingelser
Nye AutoPASS-avtalebetingelser fra 1. januar 2018
Lansering av ny MIN SIDE er utsatt
Eksisterende MIN SIDE beholdes frem til ny Min side er klar for lansering. Tidspunkt for ny lansering er ikke fastsatt enda.
Ny "MIN SIDE"
Ny selvbetjeningsløsning for AutoPASS-kunder fra 06.11.2017
Nytt telefonnummer til Nye Kristiansand Bompengeselskap AS
+47 38 60 12 03
ASFINAG ETS
Det østerrikske selskapet ASFINAG ETS avvikler sin virksomhet
EasyGo 10 år
10 år med bompengeinnkreving over landegrensene.
Bastøferja mellom Moss og Horten
Melding til alle kunder som benytter Bastøferja mellom Moss og Horten: