Faktura

Får jeg automatisk ny faktura når jeg har forskuddsavtale?

Dersom du har forskuddsbetalt avtale vil du automatisk motta ny faktura når det gjenstår om lag 25 % av verdien på avtalen din. Dette indikeres ved at du får hvitt lyssignal ved passering.

Forskuddsbeløpet er ikke bundet opp mot noen tidsperiode.

 

Kontonummer på forskuddsavtale i Nye Kristiansand Bompengeselskap AS:

3201 70 49819


Hvilket referansenummer skal brukes til å opprette e-faktura?

Du må legge inn 00 foran ditt kundenummer.

Dette er det samme som fra og med siffer nr. 3 til og med siffer nr. 13 i KID (tilsammen 11 siffer).