Faktura

Hvilket referansenummer skal brukes til å opprette e-faktura?

Du må legge inn 00 foran ditt kundenummer.

Dette er det samme som fra og med siffer nr. 3 til og med siffer nr. 13 i KID (tilsammen 11 siffer).


Når vil jeg få etterskuddsfaktura?

Etterskuddsfaktura vil bli sendt ca 2. -3. hver måned.