Rushtidsavgift

Blir det endringer for forflytningshemmede?

Nei, alt fortsetter som før.


Jeg klarer ikke å betale så stort forskuddsbeløp som kr 2100,- Kan jeg dele opp beløpet?

Nei, desverre.


Jeg har mottatt faktura på gammelt forskuddsbeløp. Hva gjør jeg?

Dersom faktura står ubetalt hos oss pr 16.09.2013, vil den bli kansellert. Du vil få tilsendt ny faktura med nytt forskuddsbeløp.


Hva skjer med pengen jeg har tilgode hos dere pr 16.09.2013?

Passeringene etter 16.09.2013 vil fortsette å trekke ned på dette beløpet, men med 20% rabatt. Når du nærmer deg lav saldo (vises ved hvitt pluss i bomstasjonen), vil du automatisk få tilsendt ny faktura, med det nye forskuddsbeløpet.


Har vi fått informasjon om nye bompengetakster?

Ja, det er utsendt brev til alle som har AutoPASS-avtale i Nye Kristiansand Bompengeselskap. Se brev her.