Nye takster i Bomringen i Kristiansand fra 1. mai 2018 kl 00:00

Takster fra 1. mai 2018

_______________________________________________________________________________

 

 

 

Takster fra 16. september 2013 kl 12:00 til og med 30.04.2018

 

Lette kjøretøy

t.o.m. 3500 kg


 

Tunge kjøretøy*

over 3500 kg


Rabatt


Mandag-fredag

0630 - 0900

1430 - 1700

21,-

42,-

Resten av døgnet,

samt lørdag, søndag, helligdager

og andre offentlige fridager

14,- 28,-

 

AutoPASS-avtale - forskudd

 

2.100,- 4.200,- 20%**

AutoPASS-avtale

Firma etterskudd - depositum

 

10.000,- 20.000,- 20%**

 

Depositum for brikke er kr 200,-


 

* Tunge personbiler med brikke, registrert i kjøretøygruppe M1, får lettbil-takst

 

** 20% rabatt gjelder alle dager, hele døgnet.

 

Timesregel: Med AutoPASS-avtale betales det kun en gang per bil ved flere passeringer i bomringen i Kristiansand innenfor en tidsperiode på en time. Det betales kun for passering inn til sentrum.

 

Passeringstak: Med Autopass-avtale betales det maksimalt for 50 passeringer per bil, per kalendermåned i bomringen i Kristiansand.

 

Fritak: Følgende trafikantgrupper er fritatt for betaling av bompenger i Bomringen i Kristiansand: Forflytningshemmet, uniformerte utrykningskjøretøy, sivile utrykningskjøretøy i tjeneste, kjøretøy i merket begravelsesfølge, elektriske biler med drivstoffkode 5 i vognkortet, hydrogenbiler, kollektivtransportkjøretøy i konsesjonert rute, mopeder og motorsykler. Alle kjøretøy med unntak av moped og motorsykler, må ha AutoPass brikke for å få fritak.

Følgende takster gjelder i bomringen i Kristiansand

fra 01.05.2018 kl. 00:00

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

Gjelder kjøretøy med tillatt totalvekt t.o.m. 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med gyldig brikke/avtale

Gjelder kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg, unntatt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med gyldig brikke/avtale

Med gyldig AutoPASS-brikke/avtale

20% rabatt

Uten gyldig AutoPASS-brikke/avtale

Ingen rabatt

Med gyldig AutoPASS-brikke/avtale

Ingen rabatt

Uten gyldig AutoPASS-brikke/avtale

Ingen rabatt

Mandag - fredag

0630 - 0900 og 1430 - 1700

kr 16,80

kr 21

kr 36

kr 36

Resten av døgnet, samt lørdag, søndag,

kr 11,20

kr 14

kr 24

kr 24

helligdager og andre offentlige fridager

Takstgruppe 1:Alle kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg (samt M1) med gyldig AutoPASS-brikke/avtale får 20% rabatt i bomringen i Kristiansand.

Takstgruppe 2:Ingen rabatt for kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg (med unntak av M1)

Fritak: Timesregel, månedstak og fritaksordninger fortsetter som før.

Nye AutoPASS-avtalebetingelser
Fra 15.01.2019 endres avtalebetingelsene for AutoPASS-avtaler.
Nye Kristiansand Bompengeselskap AS er innfusjonert i Ferde AS
Alle kundehenvendelser skal fremdeles rettes til Ferdes avdeling i Kristiansand (tidligere Agder Bomdrift).
Brev til kunder
Se brevet som er sendt ut til alle kunder i Nye Kristiansand Bompengeselskap AS, angående endringer i takst- og rabattstruktur fra 1. mail 2018
Endring i takst- og rabattstruktur 1. mai 2018
Takst- og rabattstrukturen for bomringen i Kristiansand justeres 01.05.2018 kl 00.00
Ny selvbetjeningsløsning (Min side) for AutoPASS-kunder fra 26.02.2018
Statens vegvesen og bompengeselskapene har videreutviklet selvbetjeningsløsningen Min side. Fra 26. februar kan du gå inn på www.autopass.no eller nettsiden til ditt bompengeselskap.
Nye AutoPASS-avtalebetingelser
Nye AutoPASS-avtalebetingelser fra 1. januar 2018
Lansering av ny MIN SIDE er utsatt
Eksisterende MIN SIDE beholdes frem til ny Min side er klar for lansering. Tidspunkt for ny lansering er ikke fastsatt enda.
Ny "MIN SIDE"
Ny selvbetjeningsløsning for AutoPASS-kunder fra 06.11.2017
Nytt telefonnummer til Nye Kristiansand Bompengeselskap AS
+47 38 60 12 03
ASFINAG ETS
Det østerrikske selskapet ASFINAG ETS avvikler sin virksomhet
EasyGo 10 år
10 år med bompengeinnkreving over landegrensene.
Bastøferja mellom Moss og Horten
Melding til alle kunder som benytter Bastøferja mellom Moss og Horten: