Takster fra 16. september 2013 kl 1200

 

Lette kjøretøy

t.o.m. 3500 kg


 

Tunge kjøretøy*

over 3500 kg


Rabatt


Mandag-fredag

0630 - 0900

1430 - 1700

21,-

42,-

Resten av døgnet,

samt lørdag, søndag, helligdager

og andre offentlige fridager

14,- 28,-

 

AutoPASS-avtale - forskudd

 

2.100,- 4.200,- 20%**

AutoPASS-avtale

Firma etterskudd - depositum

 

10.000,- 20.000,- 20%**

 

Depositum for brikke er kr 200,-


 

* Tunge personbiler med brikke, registrert i kjøretøygruppe M1, får lettbil-takst

 

** 20% rabatt gjelder alle dager, hele døgnet.

 

Timesregel: Med AutoPASS-avtale betales det kun en gang per bil ved flere passeringer i bomringen i Kristiansand innenfor en tidsperiode på en time.

 

Passeringstak: Med Autopass-avtale betales det maksimalt for 50 passeringer per bil, per kalendermåned i bomringen i Kristiansand.

 

Fritak: Følgende trafikantgrupper er fritatt for betaling av bompenger i Bomringen i Kristiansand: Forflytningshemmet, uniformerte utrykningskjøretøy, sivile utrykningskjøretøy i tjeneste, kjøretøy i merket begravelsesfølge, elektriske biler med drivstoffkode 5 i vognkortet, hydrogenbiler, kollektivtransportkjøretøy i konsesjonert rute, mopeder og motorsykler. Alle kjøretøy med unntak av moped og motorsykler, må ha AutoPass brikke for å få fritak.

Ny selvbetjeningsløsning (Min side) for AutoPASS-kunder fra 26.02.2018
Statens vegvesen og bompengeselskapene har videreutviklet selvbetjeningsløsningen Min side. Fra 26. februar kan du gå inn på www.autopass.no eller nettsiden til ditt bompengeselskap.
Nye AutoPASS-avtalebetingelser
Nye AutoPASS-avtalebetingelser fra 1. januar 2018
Lansering av ny MIN SIDE er utsatt
Eksisterende MIN SIDE beholdes frem til ny Min side er klar for lansering. Tidspunkt for ny lansering er ikke fastsatt enda.